3. Usos educatius

Articles.-1.- Paràmetres d'aplicació

Partim de dues qüestions:
 • Què es pot fer amb un wiki?
 • Com es poden integrar els wikis al treball de l'aula?

Abans de la creació d'un wiki, cal una reflexió sobre els usos educatius, tenint en compte els següents paràmetres:

 1. La finalitat
 2. Els destinataris
 3. Els usuaris-editors
 4. El context d'aplicació
 5. El calendari d'aplicació


2.- Aplicacions didàctiques per al professor

A continuació, teniu algunes idees (adaptades de Formació d'adults) sobre la utilització dels wikis. Són això, només idees. El que cal és definir com portar-les a la pràctica.

 • Un professor pot crear un wiki juntament amb altres professors dins d'un curs com eina de creació de continguts, per a proporcionar apunts als alumnes. Els estudiants podrien accedir al wiki per llegir o imprimir els apunts que el professorat va preparant. La simplicidad del procés d'afegir contingut als apunts fets amb un wiki fa que el contingut sigui molt més dinàmic.
 • Un wiki per elaborar antologías de textos (poemes o relats), bé entre professors, bé entre alumnes d'un mateix grup, d'un mateix centre o de diversos centres.
 • Un wiki permet la col·laboració entre professors del mateix centre o de centres diferents (fins i tot de països distints) per treballar en un projecte comú.
 • Revisió i avaluació del treball d'un alumne o grup d'alumnes.
 • Elaboració de pluja d'idees asincrónica.

3.- Aplicacions didàctiques per a l'alumne:

 • Escenari on els estudiants han de realitzar colaborativamente els seus treballs. Per exemple: Els alumnes que han de fer una presentació en classe elaboren el treball en el wiki que queda a la disposició dels seus companys i professors.
 • La inscripció a activitats en grup es realitza des del wiki. El professor crea una pàgina wiki amb la llista de temes proposats i deixa espais en blanc perquè els alumnes s'inscriguin. Els alumnes van editant la pàgina i s'inscriuen posant el seu nom on els interessi.
 • Un wiki es pot utilitzar perquè els alumnes elaborin de forma colaborativa un glossari de l'assignatura. Treballant de forma colaborativa individualment o en grups.
 • Entorn per a la redacció de treballs en grup.
 • Espai per a la redacció de diari personal o portafoli docent de l'alumne d'una assignatura o de diverses assignatures, al llarg d'una etapa educativa.
 • Elaboració de pluja d'idees asincrònica.
 • Manteniment de discussions sostingudes de temes en els quals les idees es refinen i es consoliden de manera progressiva i iterativa, adquirint majors nivells de construcció social del coneixement (Gunawardena, Lowe i Anderson, 1997).
 • Presentació del contingut del treball en format de presentació de diapositivas, de manera semi-automàtica a partir del contingut del treball en format Wiki.

4.- I també:

 • un wiki per fer una revista;
 • un wiki per fer un treball col.lectiu entorn a la lectura d'un llibre (argument, personatges, cites i comentaris,...)
 • un wiki sobre invents i inventors, sobre els carrers/indrets de la nostra ciutat, ....
 • un wiki per crear una narració col.lectiva
 • ...
 • se us n'acudeixen d'altres?