1. Què és un wiki?
Els termes wiki i wikiwiki s'utilitzen per identificar un tipus de documents d'hipertext i el programari col·laboratiu que s'utilitza per crear-los. Un web wikiwiki és un sistema que permet crear documents wiki de manera col·lectiva, utilitzant un navegador web. Normalment es fa servir el terme wiki en dos casos: s'anomena wiki al sistema d'edició, i pàgina wiki cada pàgina individual.

Wiki wiki vol dir "ràpid" en hawaià. Aquest nom reflecteix la principal característica dels sistemes wiki: la creació ràpida de documents interconnectats mitjançant la col·laboració d'un grup de persones que pot afegir noves pàgines wiki o editar les existents. Molts projectes són oberts al públic en general, accessibles per a qualsevol que disposi de connexió a Internet, i permeten fer edicions sense cap mena de filtre previ.

Ward Cunningham va crear, el 25 de març del 1995, el primer wiki, anomenat WikiWikiWeb. El nom prové del "wiki wiki bus", l'autobús llançadora de l'aeroport de Honolulu.

(adaptat de la Wikipèdia)

2. La interfície del wiki
En aquesta imatge es mostren els apartats de les pagines del wiki:
pantalla.gif


3. Què permet fer un wiki?


Vegeu la presentació ampliada4. Servidors
Hi ha diversos sistemes de publicació de wikis.

Nosaltres hem triar Wikispaces per:
    1. La facilitat d’edició
    2. L’estabilitat
    3. La seguretat (permet fer còpies de seguretat dels documents i exportar-los al nostre ordinador).

Però n'hi ha d'altres